Bezpečnosť verejných priestorov a kvalita života

Bezpečnosť verejných priestorov je nevyhnutným predpokladom na to, aby boli často a hojne navštevované. Návštevníci sa musia cítiť bezpečne, musia mať radosť z príjemne strávených chvíľ v kruhu rodiny alebo priateľov. Ich kvalita života tak bude vysoká. Nielen architektonický návrh, ale celý koncept fungovania verejných priestorov a analýza rizík a bezpečnosti na tento cieľ výrazne vplývajú.

Bezpečnosť detských ihrísk

Dôležitou súčasťou kvalitných a obľúbených verejných priestorov sú priestory pre hru detí. Sme lídrom v projektoch bezpečnosti detí a ponúkame svoje dlhoročné skúsenosti  ako pri realizácii bezpečných riešení, tak pri tvorbe legislatívy, ktorá prispeje k zvýšeniu bezpečnosti detí na ihriskách a športoviskách.

Audit detských ihrísk

Na požiadanie radi spracujeme audit detských ihrísk vo vašom meste alebo obci alebo posúdime konkrétne detské ihrisko a jeho súlad s platnými normami. Zároveň Vás upozorníme na riziká, ktoré používaním nevhodných ihrísk môžu vzniknúť a odporučíme nápravné opatrenia pre výrazné zníženie alebo úplne eliminovanie týchto rizík. Ide nám o bezpečnosť detí!

Hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý vám pomôže s rozvojom vášho mesta či obce? Partnera, ktorý sa vyzná v bezpečnosti a ponúkne vám moderné a inovatívne riešenie, za ktorým si stojí? Obráťte sa s dôverou na nás! Sme stavebnou, projekčnou a konzultačnou spoločnosťou s históriou od roku 1993. Sme však najmä rodinnou spoločnosťou, ktorá rešpektuje princípy zodpovedného podnikania, kvality, inovatívnych riešení a kladie dôraz na ochranu životného prostredia.

Radi pracujeme na projektoch, ktoré majú pozitívny prínos pre spoločnosť.