Konzultačné služby s odborníkmi

Pomáhame mestám a obciam pri príprave projektov, ktoré zvýšia kvalitu života ich občanov a zároveň budú dlhodobo udržateľné a finančne realizovateľné. Pracujeme v rámci celého obdobia projektu, od jeho vzniku, cez prípravu zámeru, analýzu možností financovania až po samotnú realizáciu.

Partnerstvá verejného a súkromného sektora (PPP projekty)

Ponúkame konzultačné služby aj v oblasti projektov partnerstva verejného a súkromného sektora zameraných na rozvoj miest či obcí. Partnerskú spoluprácu miest a obcí so súkromným sektorom považujeme z hľadiska dlhodobého rozvoja a rastu miest a obcí za kľúčovú.

Semináre a workshopy

Už od roku 2007 organizujeme alebo spoluorganizujeme semináre venované moderným verejným priestorom, kvalite života v mestách, Smart Cities, bezpečnosti detských ihrísk či ďalším aktuálnym témam. Radi vám pomôžeme s prípravou semináru pre niektorú z oblastí, v ktorých pracujeme. Nebránime sa však akýmkoľvek témam, ktoré súvisia s kvalitou života v mestách či obciach.

Radi vám poradíme aj v iných oblastiach. Pre viac informácií alebo osobné stretnutie nás kontaktujte.

Hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý vám pomôže s rozvojom vášho mesta či obce? Partnera, ktorý sa vyzná v bezpečnosti a ponúkne vám moderné a inovatívne riešenie, za ktorým si stojí? Obráťte sa s dôverou na nás! Sme stavebnou, projekčnou a konzultačnou spoločnosťou s históriou od roku 1993. Sme však najmä rodinnou spoločnosťou, ktorá rešpektuje princípy zodpovedného podnikania, kvality, inovatívnych riešení a kladie dôraz na ochranu životného prostredia.

Radi pracujeme na projektoch, ktoré majú pozitívny prínos pre spoločnosť.