Život v mestách a jeho kvalita

Vnímanie kvality života v meste či obci ovplyvňujú ako subjektívne, tak objektívne faktory. Medzi tie subjektívne patrí osobnosť človeka, jeho očakávania, životný štýl či aktuálna životná situácia (či už ekonomická alebo napríklad zdravotná). Objektívne faktory sa snažia pravidelne vyhodnocovať na základe prieskumov rôzne medzinárodné organizácie. Medzi objektívne faktory preto môžeme zaradiť okrem iných aj oblasti ako bezpečnosť, kvalitné verejné priestory, fungujúca verejná doprava, úroveň cyklodopravy či možnosti na šport alebo kultúru. Mnohé z týchto oblastí vedia mestá ovplyvniť, výsledkom čoho je zvýšená kvalita života súčasných obyvateľov a väčšia atraktívnosť pre nových obyvateľov.

Návrh opatrení na zvýšenie kvality života

Na základe dôkladnej analýzy pripravíme pre vás následný návrh opatrení na zvýšenie kvality života vo vašom meste, alebo obci. Poradíme vám nielen v oblastiach samotných opatrení, ale aj v oblasti komunikácie s obyvateľmi a možností financovania týchto opatrení a projektov. Radi sa staneme vašim dlhodobým partnerom a konzultantom pri rozvoji vášho mesta a zlepšovaní kvality života v ňom.

Pre viac informácií alebo osobné stretnutie nás kontaktujte.

Hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý vám pomôže s rozvojom vášho mesta či obce? Partnera, ktorý sa vyzná v bezpečnosti a ponúkne vám moderné a inovatívne riešenie, za ktorým si stojí? Obráťte sa s dôverou na nás! Sme stavebnou, projekčnou a konzultačnou spoločnosťou s históriou od roku 1993. Sme však najmä rodinnou spoločnosťou, ktorá rešpektuje princípy zodpovedného podnikania, kvality, inovatívnych riešení a kladie dôraz na ochranu životného prostredia.

Radi pracujeme na projektoch, ktoré majú pozitívny prínos pre spoločnosť.