Vydarená premena vnútrobloku Na hlinách

Bezduchý sídliskový priestor medzi domami sa zmenil na  funkčnú zelenú oázu s detskými aj športovými ihriskami a oddychovou zónou, ktorá láka tamojších obyvateľov na trávenie voľného času

Trnava spravila opäť krok smerom ku krajšiemu verejnému priestoru priateľskému k deťom, tínedžerom a všetkým tamojším obyvateľom. Premena vnútrobloku Na hlinách smerom k funkčnej zelenej oáze totiž prináša nielen možnosti bezpečného, zdravého a inšpirujúceho trávenia voľného času pre deti a tínedžerov, no aj spoločný priestor, kde sa z obyvateľov stávajú dobrí susedia. Projekt pritom vznikol na základe spoločných verejných stretnutí a práve návrhy a pripomienky obyvateľov, ako by mal priestor vyzerať, sa stali súčasťou projektovej dokumentácie. Cieľom bolo, aby výsledná podoba vynovenej lokality čo najviac zodpovedala ich potrebám a želaniam. Projektanti zároveň chceli, aby sa v rámci realizácie neupustilo od kvality.

Komplexná revitalizácia dvoru s rozlohou takmer 5 370 m2 sa financovala aj za pomoci európskych finančných prostriedkov. Nás teší, že projektanti hneď od začiatku oslovili aj Studio 21. „Tento projekt je z autorskej dielne Ing. Zoltána Balka a Ing. Štefana Lančariča. Radi „naše veci“ dávajú do svojich projektov, keďže vedia, že prvky od výrobcov, ktorých zastupujeme, sú kvalitné, rovnako ako naše realizácie, a pri projekcii dostanú od nás maximálnu podporu pri správnom technickom riešení a tiež podklady do projektov a technických správ,“ hovorí konateľka Studio 21 Jana Juríková.

Participatívne plánovanie

Požiadavkou obyvateľov bolo, aby si vo vnútrobloku našiel „svoj kútik“, takpovediac, každý. Plocha je rozdelená do niekoľkých zón – pre deti a tínedžerov, kde si nájdu herné prvky aj ihrisko podľa veku. Pre športujúcich sú tu zas vyhradené exteriérové fitness prvky a súčasťou multifunkčného ihriska sú aj streetbalové koše a bránky pre minifutbal. Oddychovú zónu tvorí mobiliár obklopený bohatou zeleňou. Príjemný tieň v lete pomáhajú vytvoriť tieniace prvky a v horúčavách sa o osvieženie starajú vodné rozprašovače a pitná fontánka. V celej zóne sú nové spevnené plochy, chodníky a verejné osvetlenie.

My sa zameriame najmä na detské ihriská, kde sme podali projektantom pomocnú ruku pri výbere kvalitných herných prvkov od renomovaného švédskeho výrobcu HAGS, ako aj pri realizácii tamojších detských ihrísk. Na realizáciu bezpečného liateho gumeného povrchu si hlavný dodávateľ vybral inú spoločnosť.

Zóny podľa veku

Herné prvky sú zoskupené do zón podľa vekových kategórií,“ vysvetľuje Jana Juríková zámer tvorby detského ihriska. V zóne pre najmenšie deti do 5 rokov tak nájdeme hlavnú hernú zostavu so šmykľavkou, viacerými hernými panelmi pre najmenších, so šikmou rampou aj trubkami, cez ktoré sa dá „telefonovať“ z jedného konca hernej zostavy na druhý. „Je tu tiež obľúbený pedálový kolotoč, prevažovacie aj pružinové hojdačky,“ dodáva. Ďalšia herná zóna je pre staršie deti do cca 12 rokov. Obsahuje viaceré špecifické dynamické prvky, hojdačku a hlavná herná zostava má zakomponované rôzne dynamické a lezecké prvky cez ktoré sa dá vyliezť k šmykľavke . „Ide napríklad o lezeckú sieť, šplhaciu tyč, lezeckú stenu, visutý mostík a pod.,“ spresňuje.

Pieskovisko pre najmenších je v blízkosti plochy pre najmenšie deti, ale umiestnené je bezpečne z opačnej strany chodníka. „Súčasťou tejto plochy sú tiež 2 pružinové hojdačky pre najmenších,“ dodáva Jana Juríková.

Priestor aj na cvičenie

Fitness prvky sú v samostatnej zóne. „Ide o prvky vhodné na cvičenie pre dospelých aj tínedžerov. V tejto zóne sú prvky aj od iných dodávateľov. Čiastočne z dôvodu, že niektoré typy prvkov výrobcovia, ktorých zastupujeme, a ktoré boli v projekte v roku 2020 navrhnuté, medzičasom z výroby vyradili,“ podotýka.

Projekt na „etapy“

Hoci verejné stretnutia s obyvateľmi začali už v roku 2017, finálna podoba projektu bola hotová v roku 2020 a prvé verejné obstarávanie mesto vyhlásilo až v roku 2021. Keďže malo k spôsobu výberu dodávateľa výhrady, proces obstarávania zrušilo. „Pre opakované verejné obstarávanie sa s nami spojil vedúci stavebného oddelenia a požiadal o viac technických informácií k prvkom zadefinovaným v projekte, nakoľko mu záležalo na dodržaní kvality projektu,“ vysvetľuje Jana Juríková. Prestavba vnútrobloku sa tak začala na jar 2022. Postupne sa revitalizovali všetky časti vnútrobloku vrátane nových chodníkov, verejného osvetlenia, renovovali sa trávnaté plochy a výsadba zelene, čo riešil hlavný dodávateľ stavby. „Inštaláciu herných prvkov na ihriská sme realizovali na jeseň v roku 2022,“ dodáva Jana Juríková. Celková revitalizácia bola dokončená tento rok.